Janusz Gęsicki (1951-2019)

dr hab. Janusz Gęsicki, prof. APS (1951-2019), pedagog. Studia magisterskie ukończył w 1974 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 roku obronił rozprawę doktorską z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki humanistyczne, w dyscyplinie pedagogika uzyskał w dniu 30 maja 1994 r. w Uniwersytecie Warszawskim, przedstawiając rozprawę „Spory o reformę polskiej szkoły. Analiza lat 1945-1990”.

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora dotyczyły następujących obszarów: metodologia nauk społecznych, pedagogika ogólna, polityka edukacyjna, socjologia edukacji, socjologia oświaty, zarządzanie oświatą. W swojej aktywności zawodowej łączył z sukcesem pracę akademicką z zadaniami realizowanymi w instytucjach administracji publicznej:

  • 1974-1986: Instytut Badań nad Młodzieżą (zatrudniony jako asystent, starszy asystent, a następnie adiunkt);
  • 1986-1994: Instytut Badań Edukacyjnych (zatrudniony na stanowisku adiunkta) i Sekretariat Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej (1987–1989);
  • 1993-1996: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze (zatrudniony na stanowisku profesora) i jednocześnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej (1994–1998, jako dyrektor departamentu).
  • 1998-2003: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (stanowisko profesora), Instytut Badań Edukacyjnych (1998–2006); Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej (2001–2002);
  • 2003-2005: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (stanowisko profesora);
  • 2005-2019: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (stanowisko profesora).

W Akademii pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych i kierownika Zakładu Polityki Edukacyjnej. Wypromował 15 doktorów oraz liczne grono licencjatów i magistrów, przygotowywał ekspertyzy, recenzje doktorskie, habilitacyjne i wydawnicze.

Profesor Janusz Gęsicki był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z ramienia tej partii kandydował w 2011 roku w wyborach do Sejmu RP.

Wyróżniająca się działalność naukowa i społeczna Profesora Janusza Gęsickiego była wysoko ceniona – świadczy o tym fakt odznaczenia w roku 2000 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był osobą życzliwą i otwartą na problemy innych, odznaczającą się niezwykłą pogodą ducha i poczuciem humoru.