Konferencja z cyklu OSOBA - ACCEPTANCE, PARTICIPATION, SOCIAL SOLIDARITY - AN INTERDISCIPLINARY CHALLENGE IN CREATING A SOCIETY FOR ALL

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczącą punktu archimedesowego człowieka, czyli fenomenu, dzięki któremu może on się realizować jako Osoba.   W roku 2022 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) będzie obchodziła Jubileusz 100‒lecia swojego istnienia. Podczas Konferencji, przywołując humanistyczne, ponadczasowe idee Patronki Uczelni, zawarte w przesłaniu Nie ma kaleki ‒ jest człowiek,  pragniemy interdyscyplinarnie rozważać problemy współczesności. Nakreślają je trzy obszary skupienia naukowego: akceptacja, partycypacja, solidarność społeczna. Ich rozwinięciem są między innymi przywołane szczegółowe zagadnienia:

 • Akceptacja - tożsamość Innego, jakość życia, wyzwalanie potencjału, autonomia
 • Partycypacja - normalizacja, inkluzja, współdziałanie, samorealizacja
 • Solidarność społeczna - prawa człowieka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, przynależność społeczna

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin oraz praktyków, którzy w tworzonych koncepcjach, podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu zawodowo-społecznym uczestniczą   w urzeczywistnianiu humanistycznych idei, głoszących, że różnice nadają sens bycia razem. Wzmacniają także dążenia, przejawiające się w trosce o zrównoważony rozwój, w którym inkluzja społeczna stanowi niezwykle istotne ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowa sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego.

Strona konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej

Z prawdziwą radością, po dwóch latach przerwy, zapraszamy Państwa do udziału w VII odsłonie konferencji Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Były to lata niezwykle trudne, niosące za sobą potężne kryzysy społeczne. Pandemia COVID-19, a także wojna, która wybuchła tuż za naszymi granicami, nie tylko obudziły dawne, zapomniane lęki, lecz także wygenerowały nowe. Musieliśmy stawić czoła wielkim wyzwaniom, nie mając szansy na wcześniejsze przygotowanie rozwiązań. Dodatkowa trudność wynikała z faktu, iż nowe kryzysy nałożyły się na istniejące – finansowe, etniczne, ekologiczne, psychologiczne – i zaczęły z nimi rezonować, między innymi przyspieszając i tak galopujące procesy digitalizacji ludzkiego życia, przenoszenia do Internetu jego kolejnych obszarów. Odcisnęły trwałe piętno na naszej egzystencji, generując konsekwencje o charakterze osobowym, społecznym i kulturowym. Czy i jak radzimy sobie z tymi zmianami jako jednostki i jako społeczeństwa? Jak radzi sobie z nimi edukacja? Jak skutecznie stawić czoła kryzysom, ale też jak stworzyć nowe szanse i efektywnie wykorzystać te, które niesie ze sobą każda zmiana?

Rejestracja

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. „Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej”

Z prawdziwą radością, po dwóch latach przerwy, zapraszamy Państwa do udziału w VII odsłonie konferencji Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Były to lata niezwykle trudne, niosące za sobą potężne kryzysy społeczne. Pandemia COVID-19, a także wojna, która wybuchła tuż za naszymi granicami, nie tylko obudziły dawne, zapomniane lęki, lecz także wygenerowały nowe. Musieliśmy stawić czoła wielkim wyzwaniom, nie mając szansy na wcześniejsze przygotowanie rozwiązań. Dodatkowa trudność wynikała z faktu, iż nowe kryzysy nałożyły się na istniejące – finansowe, etniczne, ekologiczne, psychologiczne – i zaczęły z nimi rezonować, między innymi przyspieszając i tak galopujące procesy digitalizacji ludzkiego życia, przenoszenia do Internetu jego kolejnych obszarów. Odcisnęły trwałe piętno na naszej egzystencji, generując konsekwencje o charakterze osobowym, społecznym i kulturowym. Czy i jak radzimy sobie z tymi zmianami jako jednostki i jako społeczeństwa? Jak radzi sobie z nimi edukacja? Jak skutecznie stawić czoła kryzysom, ale też jak stworzyć nowe szanse i efektywnie wykorzystać te, które niesie ze sobą każda zmiana?

5 lat certyfikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce. Teoria - badania - praktyka. Perspektywy rozwoju

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji pod tytułem: „5 lat certyfikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce. Teoria - badania - praktyka. Perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2022 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Organizatorami Konferencji są:

 • Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej,
 • Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej,
 • Superwizornia,
 • Pracownia Superwizji,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki.

Więcej...

Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie pedagogiczne w obliczu kryzysu klimatycznego

Międzynarodowe Seminarium Naukowe z okazji 100-lecia APS jest poświęcone roli pedagogów w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Kryzys klimatyczny jaki dotyka naszą planetę spowodowany jest m.in.  działalnością człowieka i nadmiernym wykorzystywaniem naturalnego środowiska, dlatego stanowi on nie lada wyzwanie dla wszystkich ludzi, a w szczególności naukowców, pedagogów, czy liderów lokalnych środowisk, którzy tworzą przestrzeń zrównoważonego uczenia się i podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i zdrowotnej poprzez edukację i działania na rzecz środowiska. W czasie seminarium będziemy poszukiwać rozwiązań, w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie władz i nauczycieli do podejmowania programów kształcenia środowiskowego, ochrony bioróżnorodności i rozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

W Seminarium wezmą udział: eksperci ds. ochrony klimatu, pedagodzy społeczni, przyrodnicy i nauczyciele z Polski i Norwegii, którzy będą prezentować różne rozwiązania stosowane w edukacji ekologicznej.  

Seminarium będzie towarzyszyć wystawa o Celach Zrównoważonego Rozwoju przygotowana przez studentów  pedagogiki pod kierunkiem dr Agnieszki Pawlak i prof. Ligii Tuszyńskiej.  

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Seminarium odbędzie się formule hybrydowej, co oznacza, że część uczestników:

 
 • weźmie czynny udział osobisty w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej (Sala Senatu, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa) z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego; 
 • weźmie bierny udział jako Obserwator w obradach Seminarium, które będą transmitowane. Kanały transmisji zostaną ustalone w najbliższym czasie. 

Dla zarejestrowanych uczestników będzie możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium. Szczegóły zostaną udostępnione na stronie internetowej. 

Rejestracja

Konferencja międzynarodowa pedagogiki społecznej i socjologii edukacji pt. Discourses of Childhood and Social Education

Konferencja poświęcona dyskursom dotyczącym dzieciństwa, w kontekście pedagogiki społecznej i socjologii edukacji. Dofinansowana przez MEiN ze środków Doskonała Nauka (Wniosek 513983 - DNK/SP/513983/202). W ramach konferencji odbędzie się między innymi Akademia Młodych Naukowców PTP, organizowana wspólnie z Kołem Młodych Naukowców PTP oraz Katedrą Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Transmisja z dnia pierwszego

Transmisja z dnia drugiego

15ta międzynarodowa szkoła letnia Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka pt. Road to Social Inclusion

Wydarzenie cykliczne, które odbywa się w Akademii od 2006 roku i ma na celu inkluzję naukowców i badaczy z krajów o niższych dochodach oraz promocję myśli Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka w uczelniach zagranicznych. W 2022 roku spodziewamy się uczestników z Burundi, Nigerii, Indii, Rumunii, Chorwacji, Belgii, Norwegii, UK, Austalii.

W ramach szkoły letniej odbędą się działania projektowe Erasmus + w projekcie międzynarodowym EDUCATORE End of Disaster. Undoing Crisis. Active Tutors Open to Reflective Education. 2021-1-PL01-KA220-HED-000022919 oraz w ramach grantu Komisji Europejskiej EMPATHY 101049389 - GAP-101049389

Agenda

Galeria zdjęć

ZMIANY ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ WE WCZESNEJ EDUKACJI PODCZAS (I PO) PANDEMII – BADANIA, DIALOG, ROZWOJOWE ZASOBY I CODZIENNE PRAKTYKI

Zapraszamy do przedstawienia refleksji i rozwiązań praktycznych związanych z problematyką edukacji zdalnej tych wszystkich, którzy swoim naukowym zasięgiem obejmują obszary zdrowia, opieki, wychowania i uczenia się dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyskusja oparta na badaniach w czasie edukacji zdalnej jest dobrym momentem na wyrażenie 3 stanowiska na temat jej zmiany i zaproponowania konkretnych rozwiązań. Paradoksalnie przeniesienie edukacji ze sfery publicznej do sfery prywatnej, domowej, uwypukliło tradycyjne, niezmienne funkcje szkoły, ale unaoczniło też jej braki. Nieodwracalnie zmieniło środowiska i przestrzenie życia, pracy, uczenia się.

Proponujemy skoncentrowanie obrad na następujących obszarach tematycznych:

 • Postrzeganie edukacji zdalnej, sposoby opisywania doświadczania uczenia się online;
 • Koszty ponoszone przez dzieci, nauczycieli i rodziców w związku z edukacją zdalną;
 • Szanse dla środowiska edukacyjnego, pojawiające się w związku z nauczaniem zdalnym (co można zachować z edukacji zdalnej na przyszłość?);
 • Różnice na korzyść i niekorzyść uczenia się zdalnego zauważone przez badanych;
 • Doświadczanie dzieciństwa, rodzicielstwa, bycia nauczycielem w warunkach pandemii;
 • Relacje rówieśnicze w czasie edukacji zdalnej, „zabawy zdalne”, ich specyfika – przestrzenie wolności i odpowiedzialności, wartości i zagrożenia wychowawcze;
 • Kreowanie środowiska uczenia sie w czasie edukacji zdalnej – strategie, style i formy pracy, dekonstukcja praktyk edukacji zdalnej, języki wyrażania codzienności uczenia się;
 • „Cyfrowi tubylcy” – prawda czy mit? Kompetencje cyfrowe dzieci a umiejętności uczenia się – zasoby, potrzeby, rozwiązania;
 • Nierówności cyfrowe i „znikający uczniowie”, zjawisko luki edukacyjnej – jej konsekwencje dla podmiotów edukacji, państwa i świata;
 • Kreatywność nauczyciela w warunkach zdalnej edukacji, nauczyciel badacz i innowator, przestrzenie kreatywności dzieci i nauczycieli;
 • Zdalne nauczanie języka obcego, nowe strategie uczenia się, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • Profesjonalny rozwój i kształcenie nauczycieli dziecka a świat cyfrowych wyzwań; możliwości i zagrożenia;
 • Zdrowie psychiczne dzieci w czasie i po pandemii, odnajdywanie się w nowej rzeczywistości; klimat uczenia się w szkole i w domu;
 • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach zmiany społecznej; edukacja włączająca;
 • Rodzice i środowisko wspierające zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci i realizację funkcji wychowawczych szkoły; edukacja alternatywna.

Więcej...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - WSPIERANIE RODZINY W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad systemem wsparcia rodziny i wyzwaniami z nią związanymi w ujęciu interdyscyplinarnym w obszarze:

 • wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
 • wyzwań w obszarze systemu pieczy zastępczej
 • wpływu doświadczeń traumatycznych na przyszłość dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub zdemoralizowanym
 • systemu pomocy i wsparcia edukacyjnego, opiekuńczo-wychowawczego, socjalizacyjnego dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
 • systemu pracy resocjalizacyjnej w nieletnim
 • pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym
 • wymiana doświadczeń dotyczącej specyfiki pracy z osobą niedostosowaną społeczną

Rejestracja

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło Naukowe Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną IDEM oraz Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, który odbędzie się dnia 5 maja 2022 roku w godzinach 11:40-15:00 w auli A.

W programie konferencji:
11:40-11:50 Otwarcie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS – Prorektorka ds. Jakości Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS - Dyrektorka Instytutu Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dr Diana Aksamit – Prezeska Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej
11:50-12:30 Wykład Pani Moniki Wiszyńskiej-Rakowskiej z Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowana Biura Rzecznika Praw Obywatelskich „Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce - uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu monitorującego wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i organu ds. równego traktowania”
12:30- 13:10 Wykład Pani Maryny Leszczyc i Pani Anny Stanisławskiej z Mieszkania Wspomaganego im. Teresy Dłuskiej, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Self-adwokatura, czyli samorzecznictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce”
13:10-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Wykład Pani doktor Moniki Zimy-Parjaszewskiej „Dlaczego godność jest najważniejszym prawem człowieka? O tym, jak walka o realizację godności zmienia życie osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Międzynarodowa Konferencja „Wybory kobiet”

Tematem konferencji będzie pojawienie się i umacniająca się obecność kobiet w nauce polskiej XX wieku. Celem konferencji jest naświetlenie istotnych obszarów i postaci tego procesu ukazanego w kontekście przemian społeczno-kulturowych sytuacji kobiet w Europie trwających od końca wieku XIX, a znajdujących wyraz przede wszystkim uzyskaniu przez nie praw wyborczych, dostępu do edukacji i pracy zawodowej. Egzemplifikacją tych zjawisk istotnych dla całego zachodniego kręgu kulturowego jest sylwetka patronki Akademii – kobieta, której biografia może stanowić symbol sukcesu feminizmu pierwszej fali.

W ramach konferencji zaplanowane są cztery sekcje:

 1. „Maria Grzegorzewska – portret wielokrotny”
 2. Kobiety w nauce okresu międzywojnia
 3. Kobiety w nauce w PRL
 4. Kobiety w nauce po transformacji ustrojowej

Rejestracja

SYMPOZJUM Homo Amans… Marii Łopatkowej in memoriam TWÓRCZYNI „PEDAGOGIKI SERCA” W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

Intencją organizatorów Sympozjum jest przypomnienie niezniszczalnych dokonań Twórczyni „pedagogiki serca”, zaprezentowanie w teorii i praktyce Jej ideałów pedagogiki humanistycznej, różnorodnych, wspaniałych działań na rzecz praw dziecka , wyznawanych i realizowanych form humanizowania oblicza świata, by tak pięknie popularyzowany w nim i rozwijany : „Homo Amans” stawał się dzisiaj wielkim wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki .W zaprezentowanych na Sympozjum interdyscyplinarnych wywodach akademickich, znajdą Państwo bogactwo wątków teoretycznych i różnorodnych inspiracji praktycznych.

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kreatywność w integracji. 25 lat inicjatywy OSPAR w APS

„Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR” organizowana nieprzerwanie od 1996 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej jest przedsięwzięciem w pełni integracyjnym, ukazującym kreatywność kulturotechniki pracy opiekuńczo-wychowawczej i arteterapii. Ma charakter festiwalu o wymiarze ogólnopolskim. Prezentuje osiągnięcia artystyczne osób z  niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dzieci i  młodzieży z placówek specjalnych, poprawczych, opiekuńczych, wychowawczych. Ze względu na swój niepowtarzalny charakter, jest największą i najdłużej organizowaną tego typu imprezą w Polsce. Scena OSPAR jest miejscem umożliwiającym integrację, pozytywną rywalizację na polu artystycznym oraz dającym szansę nagrodzenia wykonawców oraz ich opiekunów za  wspólny wkład pracy.

Cele konferencji: próba interdyscyplinarnego spojrzenia na „kreatywność w integracji”. Ocena dotychczasowych doświadczeń praktycznych i koncepcji teoretycznych oraz nakreślenie możliwych kierunków ich rozwoju. Spotkanie twórcze „społeczności OSPAR”.

Intencją organizatorów jest stworzenie możliwości pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i  zaprezentowania dobrych praktyk, jak też podsumowania dotychczasowej już 25-letniej historii przedsięwzięcia.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej. Poradnictwo Psychologiczne - od teorii do praktyki.

Poradnictwo psychologiczne ma długą tradycję. Czy zmienia się w związku ze zmianą pokoleń? Kolejnymi pojawiającymi się zagrożeniami? Metodą porozumiewania się z osobami, którym udzielamy pomocy? W czasie pandemii wiele rodzajów pomocy przeprowadza się za pomocą platform internetowych. Czym różni się poradnictwo psychologiczne od innych form pomocy psychologicznej? I wreszcie – czy tylko psychologowie zajmują się poradnictwem?

Zapraszamy na konferencję w przestrzeni wirtualnej. Mamy głęboką nadzieję, że będzie to okazja do spotkania się praktyków i badaczy, możliwość wymiany doświadczeń oraz szansa na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

XIII interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” p.t. „Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce”

XIII interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” zostanie poświęcona tematyce szeroko rozumianej odpowiedzialności w nauce. W ramach konferencji pragniemy wspólnie zadawać pytania dotyczące etycznego wymiaru działalności naukowej, związane z kształtowaniem wzorców, ideałów, wartości i zasad, które powinny być realizowane przez naukowców. Ważnym wymiarem prowadzonych w czasie konferencji rozważań będzie też zwrócenie uwagi na pytania dotyczące roli etycznej oceny w analizowaniu działalności naukowej.

W dyskusji nad tymi trudnymi zagadnieniami zainspirujemy się twórczością i działalnością patronki naszej uczelni Marii Grzegorzewskiej. Minęło sto lat od założenia przez nią Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, który dziś nosi imię swojej założycielki. Jej działalność stanowi mocne świadectwo związków pomiędzy odpowiedzialnością nauki za życie społeczne, a ich instytucjonalnymi i praktycznymi konsekwencjami.

W 2021 roku naukowcy i tworzone przez nich instytucje naukowe w Polsce mierzą się z kolejnym rokiem reformy szkolnictwa wyższego. Reformy, która w imię umiędzynarodowienia i poprawy jakości nauki w Polsce znacząco zmienia standardy oceny naukowców, sposób przyznawania środków na badania, czy szerzej logikę oceny działalności naukowej. Polskie doświadczenie ma przy tym wymiar międzynarodowy – wpisuje się bowiem w dynamikę przemian w nauce, które mają miejsce w wielu zakątkach świata.

Pytaniom o odpowiedzialność nauki towarzyszyć będzie zatem refleksja nad sposobem kształtowania polityki publicznej dotyczącej obecności wartości w działalności naukowej, zasad i norm mających znaczenie dla prowadzenia działalności naukowej, sposobów finansowania nauki, sposobu instytucjonalnej oceny działalności naukowej, politycznym wymiarem decyzji dotyczących kształtu instytucji naukowych. W czasie konferencji zostanie poddane dyskusji przekonanie o możliwości wypracowania jednolitych standardów dla zróżnicowanych dziedzin działalności naukowej.

Konferencja pt.: Zdolności i twórczość. Nowe perspektywy badawcze i rozwojowe

Międzynarodowa konferencja gromadząca środowisko naukowe zajmujące się problematyką zdolności i twórczości w ujęciach teoretycznych i praktycznych.

IV Ogólnopolskie Seminarium Etyczne: „Wokół etyk zawodowych”

Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Instytutu Filozofii i Socjologii APS, zaprasza do udziału IV Ogólnopolskim Seminarium Etycznym, które odbędzie się online 11 czerwca o godzinie 10.00 i będzie stanowić część obchodów stulecia Akademii Pedagogiki Specjalnej. Tym razem tematem seminarium będzie problematyka etyk zawodowych. Podejmując rozważania skoncentrowane wokół etyki zawodowej chcemy pamiętać, że nie tylko wyłącznie w kontekście profesjonalizmu należy rozpatrywać zadania roli zawodowej. Aksjonormatywna rzeczywistość zawodowa dopomina się szczególnego uwypuklenia w kontekście niedookreślenia kompetencyjnego charakteru pracy i wobec samej specyfiki tworzenia etyk zawodowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy poznać powinność, jeżeli nie stoi za nią zinternalizowania wartość. Analiza zagadnień z zakresu etyki zawodu poszczególnych ról zawodowych zawsze wiąże się z aksjologicznym, deontologicznym i aretologicznym wymiarem rozpatrywania owych ról, co oznacza, że kwestie obecności wartości, rozumienia powinności i sensu aspiracji perfekcjonistycznych pozostają stale obecne w optyce zainteresowań etyki zawodu czy deontologii zawodowej. Dlatego proponujemy przyjrzeć się specyfice etosu zawodowego, etyce cnót zawodowych, problematyce powinności zawodowej, rozpoznawania aksjologicznych struktur i moralnych zobowiązań w poszczególnych profesjach profilujących własne etyki zawodowe. Będziemy mieli zaszczyt wysłuchać wystąpienia Pana Profesora Tomasza Czakona z Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawi swój referat Deklarowany etos nauki polskich uczelni i rozpocznie tym samym dyskusję. Wysłuchamy także innych zgłoszonych referatów w zaproponowanej tematyce.

Wystawa na dzień dziecka w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej UNESCO pt. „Czy mnie słychać?”

Uroczystego otwarcia wystawy dokona przedstawiciel ONZ dr Kishan Manocha w dniu 1 czerwca o godzinie 11.30, przed Aulą C

Czy mnie słychać? To projekt edukacyjno-artystyczny, wystawa interaktywna dostępna w kilku wersjach językowych, poświęcona zagadnieniom praw dziecka. „Projekt ten to rozmowa, warsztaty, wystawa dla dzieci, rodzin i dorosłych. W artystycznej przestrzeni, którą będziemy tworzyć z 10 mobilnych stanowisk w parkach, na ulicach i w różnych instytucjach kultury, zaprosimy do działań twórczych inspirowanych sztuką współczesną. Angażując się w poszczególne sytuacje twórcze będzie można stawiać pytania i sprawdzić w trakcie zabawy, poszukiwania, doświadczania, tworzenia, błądzenia, co jest ważne dla dzieci zdaniem najmłodszych jak i osób, które się nimi opiekują oraz z nimi pracują. W trakcie poszczególnych działań (akcji plenerowych, warsztatów, indywidulanych wizyt na wystawie) każdy głos będzie dla nas tak samo ważny. Dlatego będziemy starać się, aby spotkania i rozmowy przebiegały z uszanowaniem poglądów innych osób przyczyniając się do poszerzania naszej otwartości na potrzeby dzieci i potrzebę szanowania ich praw” piszą koordynatorzy merytoryczni wystawy Dr Beata Nessel-Łukasik (APS) i Janusz Byszewski (Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”).

Projekt będzie realizowany i dostępny w APS w dniach 1-3 czerwca, a w przestrzeni publicznej od maja do listopada 2022 roku.

Nie ma czasu na wyjaśnienia

Nie ma czasu na wyjaśnienie - to wystawa w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej UNESCO

Uroczyste otwarcie wystawy 31 maja, godz. 11.30, Galeria IEA APS

Biegniemy. Biegniemy, choć horyzont zdaje się oddalać, a ziemia osuwa się spod stóp. Łapiemy pragnienia, które wypadają nam z rąk i zdobywamy szczyty, które za każdym razem okazują się niespełnieniem. Chwytamy, zabieramy, gromadzimy.

Czy pandemia zmieniła nasze życie? Czy nasze relacje z otaczającą nas rzeczywistością mogą jeszcze być takie same? A może świat zatrzymał się tylko na ułamek sekundy?

Na wystawie Nie ma czasu na wyjaśnienia zaprezentowane zostaną prace odnoszące się do relacji człowieka z postpandemiczną rzeczywistością, do doświadczania nowych przestrzeni w ograniczającym zamknięciu.

Dwie artystki, Aga Sochal i Barbara Janina Sochal, sięgnęły po fotografię, malarstwo i ceramikę, aby o tej relacji opowiedzieć swoim językiem.

Prekursorzy i twórcy polskiej pedagogiki specjalnej - Maria Grzegorzewska

W 100-lecie istnienia naszej Uczelni Biblioteka Główna APS przygotowała wystawę z cyklu Prekursorzy i twórcy polskiej pedagogiki specjalnej. Ekspozycja jest poświęcona naszej Patronce - Marii Grzegorzewskiej.

Na wystawie zaprezentowano m. in. reprint pracy doktorskiej Marii Grzegorzewskiej, jedno z pierwszych wydań Listów do młodego nauczyciela, pierwszy numer czasopisma Szkoła Specjalna a także wybrane prace dyplomowe absolwentów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej/Państwowego Studium Pedagogiki Specjalnej - niektóre z oceną i autografem naszej Patronki.

Ekspozycja jest dostępna w holu Biblioteki APS (budynek B, 3 piętro) od dnia 9 maja 2022 do końca roku.

Moda a niepełnosprawność z Sebastianem Grzywaczem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Moda a niepełnosprawność” z Sebastianem Grzywaczem, współzałożycielem Fundacji Ponad Słowami, przewodnikiem po Niewidzialnej Wystawie w Warszawie, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna.

Pan Sebastian Grzywacz od wielu lat z determinacją zabiega o prawo osób z niepełnosprawnościami do dostępności przestrzeni publicznej, kultury i edukacji. Tym razem tematem spotkania będzie szeroko rozumiana moda i jej wpływ na kreowanie wizerunku osób z niepełnosprawnością.

Poznamy też perfekcyjnego psa przewodnika...

Pokój nauczycielski. Hommage à Grzegorzewska

Instytut Edukacji Artystycznej APS zaprasza do obejrzenia wystawy przygotowanej specjalnie z okazji jubileuszu 100-lecia Uczelni.

Wystawa pt. Pokój nauczycielski. Hommage à Grzegorzewska przygotowana z okazji jubileuszu 100-lecia Uczelni wizualizuje wybrane wątki twórczości grona pedagogicznego Instytutu Edukacji Artystycznej APS, artystów i artystek, którzy na przestrzeni prawie 15 lat istnienia IEA czynnie je współtworzyli, czy to jako etatowi pracownicy, czy też profesorowie wizytujący, bądź osoby z obszarów sztuk wizualnych zaprzyjaźnione z APS.

Pokaz służy zdefiniowaniu credo twórczego poszczególnych artystów-pedagogów, ale też pokazuje obszary działań Instytutu w ramach różnych dyscyplin sztuk pięknych i arteterapii jako szczególnie wpisujących się w misję uczelni (np. relacja mistrz-uczeń jako forma kontaktu dydaktycznego, edukacja przez sztukę, VR jako metoda terapeutyczna; kształcenie do projektowania graficznego).

Maria Grzegorzewska, będąc pionierką w tworzeniu podwalin pod pedagogikę specjalną w Polsce, w swoim bogatym dorobku naukowym i dydaktycznym poświęcała uwagę etosowi zawodu nauczyciela oraz wychowaniu estetycznemu (w 1916 r. obroniła doktorat na Sorbonie pt. Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych). Szczególny akcent kładła na kształcenie nauczycieli jako osób powołanych do zawodu, empatycznych i „współbrzmiących” z podopiecznymi, charyzmatycznych indywidualności, bogatych wewnętrznie, stawiających na ciągłe kształcenie się i samorozwój na wszystkich etapach życia.

W procesie dydaktyczno-wychowawczym nacisk kładła także na osobowość nauczyciela. Jest to niewątpliwie dewizą IEA, którego grono pedagogiczne składające się z wielu charyzmatycznych indywidualności artystycznych, poszukuje niekonwencjonalnych metod nauczania, pozostając w bliskim kontakcie ze studentami, w otwartości na ich różnorodne potrzeby oraz często skomplikowane osobowości.

Artyści związani z IEA APS, przywiązując wagę do etosu zawodu nauczyciela, procesu nauczania, zaszczepiania właściwych wzorców zachowań i wartości w procesie pedagogicznym, gdzie „bogactwo jednego człowieka staje się źródłem bogactwa drugiego”, czy pobudzania do kreatywności i pomnażania „czynnego dobra i miłości”, stają się kontynuatorami koncepcji M. Grzegorzewskiej.

Dzieje się to m.in. w formule nauczania „mistrz-uczeń”, prowadzonej w sposób autorski przez profesorów w pracowniach malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania, rysunku, nowych mediów, filmu, arteterapii czy metodyki plastyki i in. Niezwykle ważne jest również to, że nauczający artyści są czynni na polu zawodowym, wystawienniczym i naukowym. Odnosząc liczne sukcesy, służą wzorem dla swoich podopiecznych, w nauczaniu odnoszą się także do własnej praktyki twórczej.

Dekalog wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?

Wystawę stanowi pierwszą odsłonę wyjątkowego projektu kulturowo-społecznego realizowanego w Europie, Afryce, Azji, Amerykach i Australii.

Agnieszka Pietruszka, absolwentka APS szuka ponad wszelkimi podziałami – kulturowymi, religijnymi, politycznymi – tego, co nas łączy. Jest przekonana, że tworząc RAZEM świat, nie musimy być tacy sami, ale trzeba znaleźć wspólny mianownik. Pyta więc znanych i cenionych w swoich środowiskach osobistości z całego świata o jedną rzecz:

W ramach projektu „Dekalog wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?” powstały dwie edycje - Europa i Afryka. Trwa edycja trzecia – Azja (2021-2023). Po kolejnych realizowanych na pozostałych kontynentach planowana jest ogólnoświatowa wystawa.

Na wystawie zobaczymy portrety oraz przeczytamy fragmenty wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz, Krzysztofa Baranowskiego, Ireny Santor, Ernesta Brylla, Elżbiety Dzikowskiej, ks. Adama Bonieckiego, Haliny Machulskiej, Hanny Krall, Marii Czubaszek, Stefana Jasińskiego, Stefana Stuligrosza, Wandy Błeńskiej, Wojciecha Młynarskiego. Fotografie wykonał „portrecista dusz” - Andrzej Wiktor, znany z tego, że we właściwy sobie sposób potrafi zatrzymać w kadrze prawdę o człowieku.

strona projektu

Laureatka wyróżnienia JM Rektora APS za najlepszy dyplom magisterski w 2020 roku

W Galerii APS prezentujemy wystawę Małgorzaty Wrzosek, która w 2020 roku otrzymała wyróżnienie JM Rektor, prof. Barbary Marcinkowskiej za najlepszy dyplom magisterski. Dwuczęściowy dyplom zatytułowany „Przestrzeń bezpieczna. Praktyka pracy nad pieśnią” został przygotowany w Instytucie Edukacji Artystycznej APS pod opieką promotorów: prof. dra hab. Wiesława Bieńkuńskiego (część artystyczna) i dra Przemysława Radwańskiego (cześć teoretyczna).

Na wystawę pt. „W moim własnym brzuchu” składają się prace z lat 2019-2021 zarówno z dyplomu artystycznego (instalacja audio-wizualna „Przestrzeń bezpieczna” wraz z „Litanią o dom dla nas bezdomnych” do serii obrazów i rysunków na tekturowych opakowaniach pt. „Świadectwa istnienia”) oraz malarstwo, rysunki, monotypie i instalacja powstałe w ostatnim roku.

„Tajemnica mojej wyobraźni” wystawa pokonkursowa XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON

Prezentowana w murach Uczelni wystawa jest pokłosiem XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego od 2003 roku przez PFRON. Konkurs jest obecnie największym w Polsce przeglądem twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami. W Konkursie biorą udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące domy pomocy społecznej.

Celem prezentacji jest wskazanie ogromnego potencjału twórczego artystów z niepełnosprawnościami oraz promowanie aktywności tych osób jako antonim wykluczania i stygmatyzacji co ma szczególne znaczenie w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jako organizatorzy, mamy nadzieję, że będzie to pierwsza wystawa rozpoczynająca cykl kolejnych prezentacji.

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce podczas Inauguracji roku akademickiego.

Uroczyste Posiedzenie Senatu APS na zakończenie Jubileuszu 100-lecia APSa

Wieńczącym Jubileusz 100-lecia i Rok Marii Grzegorzewskiej wydarzeniem będzie uroczyste posiedzenie Senatu. Ppodczas tego wydarzenia wyróżnieniem ECCE HOMO uhonorowana zostanie Pani Wanda Traczyk-Stawska, która w swojej działalności prezentuje wartości zgodne z Misją Akademii. Laureat ECCE HOMO to Osoba odważna, wrażliwa oraz posiadająca cechy twórczego profesjonalisty, która dba zarówno o swój własny rozwój, ale przede wszystkim troszczy się o wszechstronny rozwój osób i środowisk.

W trakcie uroczystości wręczone zostaną promocje doktorskie i habilitacyjne oraz odznaczenia państwowe – Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Medal KEN.

Wykład pt. „Autonomiczne i odpowiedzialne: uczelnie, jakich potrzebujemy” wygłosi prof. dr hab. Marcin Pałys. Zwieńczeniem obchodów będzie minirecital polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Tadeusza Woźniaka.

Zaproszenie

Koncert Jubileuszowy OSPAR - Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji

Szanowni Państwo, 

Z największą przyjemnością zapraszam do wzięcia udziału (wraz ze Studentkami i Studentami) w Koncercie Jubileuszowym będącym podsumowaniem organizacji od 25-ciu lat w Naszej Akademii jednej z większych inicjatyw scenicznych o w pełni integracyjnym charakterze, mających na celu budowanie potencjału dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami, tj. OSPAR - Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji.

Koncert organizowany jest w Roku Marii Grzegorzewskiej w ramach obchodów 100-lecia Akademii.

Projekt Maria Grzegorzewska. Pedagogika dobra zainaugurowany w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

Projekt realizowany przez Bibliotekę Powiatową w Wołominie ma na celu upamiętnienie Marii Grzegorzewskiej. Tradycje pedagogiczne placówki są wciąż żywe i wpisane w jej działalność – biblioteka posiada rozbudowany księgozbiór pedagogiczny, który cały czas uzupełnia o nowości wydawnicze, dba również o studentów z innych kierunków oraz osoby stawiające na samorozwój i edukację. Projekt dotyczący Marii Grzegorzewskiej to kolejne ważne wyzwanie dla biblioteki, która z sercem i zaangażowaniem realizuje potrzeby edukacyjne i społeczne mieszkańców powiatu, w tym potrzeby środowiska pedagogicznego. Szczegółowe informacje z wydarzenia z udziałem wykładowczyń APS można przeczytać na stronie

Więcej

Uroczystości jubileuszowe w Wołuczy - miejscu urodzin Marii Grzegorzewskiej

Patronka Akademii Pedagogiki Specjalnej przyszła na świat i wyrastała w konkretnym środowisku społeczno-kulturowym i przyrodniczym, jakim była mazowiecka wieś Wołucza (okolice Rawy Mazowieckiej). Pełne ukazanie jej sylwetki, będące jednym z celów obchodów jubileuszu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej, wymaga uwzględnienia tego kontekstu.

Uroczystości jubileuszowe w Wołuczy przygotowujemy wspólnie z Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka reprezentowanym przez pana wójta Michała Michalika, z Gminnym Ośrodkiem Kultury Matyldowie i reprezentującym GOK panem dyrektorem Łukaszem Glimasińskim oraz ze Szkołą Podstawową w Kurzeszynie kierowaną przez panią dyrektor Urszulą Matysiak.

Obchody 100-lecia rozpoczniemy 18 kwietnia 2022 r. - w rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Grzegorzewskiej odbędzie się 22 kwietnia, z towarzyszeniem pocztu sztandarowego Akademii i reprezentacji Uczelni. Właściwa uroczystość odbędzie się natomiast na początku czerwca. W ramach uroczystości planowane są:

 • msza św. w kościele parafialnym z udziałem lokalnych władz i organizacji społecznych (KGW i OSP),
 • prelekcja naukowa dotycząca postaci Marii Grzegorzewskiej,
 • występy artystyczne młodzieży szkolnej i studenckiej,
 • wręczenie nagród za udział uczniów gminnych szkół w konkursie wiedzy oraz
 • piknik rodzinny na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie - czas gier i zabaw dla dzieci (z animatorami), gry terenowej dla młodzieży, prezentacja Akademii (kierunków studiów, aktywność kół naukowych).

Ogłoszenie otwarcia studiów Masters in Children's Rights and Childhood Studies

Podczas Międzynarodowej Szkoły Letniej UNESCO zostanie uroczyście ogłoszone otwarcie pierwszego w APS w języku angielskim kierunku studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Masters in Children’s Rights and Childhood Studies (MICRACS)

MICRACS

Nadanie tytułu Doktora honoris causa s. Małgorzacie Chmielewskiej.

Wspólne świętowanie rozpoczniemy transmitowanym on-line Uroczystym Posiedzeniem Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS), podczas którego zostanie

S. Małgorzata Chmielewska

Nasza Uczelnia to miejsce szczególne. Studenci poszukują tutaj głównie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pomagania ludziom, których życie pozbawiło równych szans [...] Praca Siostry Małgorzaty Chmielewskiej, Jej zawsze aktualna reakcja na ludzkie cierpienie to przykład dla naszych studentów i nauczycieli. To potwierdzenie, że odmienność i niepełnosprawność to część ludzkich doświadczeń życiowych, wpisana w naturę istnienia człowieka. Szacunek dla każdego człowieka to sposób na szacunek do samego siebie - prof. dr. hab. Jan Czesław Czabała.

Recital Zbigniewa Zamachowskiego podczas Święta Uczelni

Uświetnieniem obchodów święta Uczelni będzie recital aktora teatralnego i filmowego - Zbigniewa Zamachowskiego. W koncercie usłyszymy autorskie utwory artysty, jak i oryginalne interpretacje piosenek znanych twórców, m.in. Osieckiej, Nohavicy, Bukartyka, Stinga, Przybory, Wasowskiego. Współorganizatorem koncertu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Noc Muzeów na Spiskiej 16

Tegoroczna Noc Muzeów łączy się ze stuleciem istnienia naszej Uczelni. Z tej okazji w sobotni wieczór 14 maja br. czekają nas wyjątkowe atrakcje przygotowane przez studentów Instytutu Edukacji Artystycznej.

Zapraszamy wszystkich miłośników i miłośniczki Nocy Muzeów do odwiedzenia niezwykłego miejsca, w którym rodzi się sztuka. 

Bloki tematyczne wystawy:

 • Maria Grzegorzewska, wystawa biograficzna - III piętro
 • Człowiek i społeczeństwo - Pracownia malarska, II piętro
 • Człowiek i architektura - Salon Owalny, II piętro
 • Człowiek i natura - Pracownia Fotografii, I piętro

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 18 oprowadzeniem po wystawie przez studentów i studentki IEA.

II Uczelniana Studencka Olimpiada Naukowa pt., ŚLADAMI MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Szanowni Państwo,
z radością przekazujemy zaproszenie na II Wewnątrzuczelnianą Olimpiadę Naukową pt. Śladami Marii Grzegorzewskiej, która stanowi jedno z wydarzeń w ramach 100lecia naszej Uczelni - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Olimpiada odbędzie się 13 maja 2022 roku o godzinie 9:00, z podziałem na dwa etapy: I. Test wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej II. Wypowiedź pisemna na temat „Listy do Młodego Nauczyciela” jako wskazówka dla współczesnych pedagogów

Zgodnie z zaplanowaną strukturą, do testu wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej podejdą wszyscy zarejestrowani uczestnicy – Studenci oraz Doktoranci Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dwadzieścia osób z najlepszymi wynikami przejdzie do drugiego etapu Olimpiady. Komitet organizacyjny przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów za zajęcie I, II i III. Przewidziane są także wyróżnienia dla pozostałych osób, które dostaną się do drugiego etapu Olimpiady. Nagrody zostaną wręczone 25 maja 2022 roku podczas obchodów 100lecia UCZELNI.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 4 maja 2022 o godzinie 23:59. Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w II Wewnątrzuczelnianej Olimpiadzie Naukowej pt. Śladami Marii Grzegorzewskiej proszeni są o zapoznanie się z podanymi niżej obszarami naukowymi oraz dziełem Marii Grzegorzewskiej pt. „Listy do Młodego Nauczyciela”. Obszary naukowe:

 • Biografia Marii Grzegorzewskiej
 • Historia powstania Akademii pedagogiki Specjalnej
 • Biopsychospołeczny model niepełnosprawności
 • System kształcenia specjalnego, integracyjnego, włączającego w Polsce
 • Idea i i koncepcja podmiotowości, normalizacji
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Dz.U. 2012 poz. 1169

W ramach Olimpiady przewidziane jest tworzenie komiksów, pisanie życzeń dla naszej Patronki z okazji 100lecia Uczelni oraz inne atrakcje dla Studentów oraz Doktorantów.

Zapraszamy do kontaktu: daksamit@aps.edu.pl praz fundacja@aps.edu.pl

Komitet organizacyjny II Wewnątrzuczelnianej Olimpiady Naukowej z zakresu Pedagogiki Specjalnej pt. Śladami Marii Grzegorzewskiej

Zarząd Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej

Rejestracja

Rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej

Rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej przypada 18 kwietnia. W tym roku uczciliśmy ją wspólnie z władzami gminy Rawa Mazowiecka oraz młodzieżą biorącą udział w konkursie wiedzy o naszej Patronce.

Więcej...

I otwarte zebranie Studenckiego Koła Naukowego ds. ekologii „EKO APS”

Jak recyklingować odpady? Jak oddzielić marketingowe zabiegi od autentycznych działań na rzecz środowiska? Czy możliwa jest zrównoważona konsumpcja? Co to takiego ekonomia cyrkularna? Jak miałby działać design od stołu kreślarskiego do wysypiska śmieci? Te i inne pytania będziemy zadawać i dyskutować nad odpowiedziami w czasie pierwszego otwartego spotkania uczelnianego koła ds. ekologii.

Na spotkanie serdecznie zapraszają organizatorki koła: Alicja Kicińska, Zuzanna Chałubińska oraz jego opiekunowie: Ewa Duda, Piotr Rosół.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś przyjść, ale termin Ci nie odpowiada, daj nam znać. Będziemy mogli zaplanować kolejne spotkanie w innym terminie dogodnym dla pozostałych chętnych.

W czasie spotkania odbędą się zapisy do Studenckiego Koła Naukowego ds. ekologii „EKO APS”. Co jest propozycją dla osób, które chciałyby się bardziej zaangażować w działania koła.

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 odbędzie się 7 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Audytorium im. Janusza Korczaka, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 (budynek C, I piętro). Wykład inauguracyjny pt. ”Inspiracje filozoficzne” wygłosi prof. dr hab. Jacek Hołówka, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Inaugurację Roku Akademickiego uświetni, poza wykładem Profesora Hołówki, mini koncert Yumeko Kawamoto, w której wykonaniu usłyszymy Nokturn op. 9 nr 2 oraz Polonez Heroiczny, AS-dur op. 53  Fryderyka Chopina.

Transmisja internetowa uroczystości dostępna będzie pod adresem: Inauguracja

Mini koncert fortepianowy Yumeko Kawamoto

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Yumeko Kawamoto – absolwentka Polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (Tokyo University of Foreign Studies) i doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim zagra kompozycje Fryderyka Chopina: Nocturne Op.9 No.2 i Polonaise in A-flat major Op. 53 “Heroic”